توضیحات گردشگری ایلام

استان ایلام در ناحیه کوهستانی و نیمه گرم قرار دارد.این استان از استانهای کمابیش جنگلی است.

شمال استان دارای اقلیم کوهستانی و جنوب دشت های وسیعی وجود دارد.

مرکز استان شهر ایلام است.استان ایلام از غرب با کشور عراق از جنوب با استان خوزستان از شرق با استان لرستان و از شمال به  استان کرمانشاه همسایه است.

 

علت نامگذاری:

پیش از دوره رضاشاه به این ناحیه لرستان پشتکوه می گفتند{به دلیل سلطه اتابکان لر بر این منطقه}پس از شکست مسلحانه والیان لر و قدرت یافتن حکومت مرکزی در شهریور 1307 ه.ق 

در زمان پادشاهی رضاشاه به موجب تصویب نامه هیئت وزیران و به منظور یاداوری عظمت و شکوه تمدن عیلام باستان نام روستای حسین آباد به ایلام تغییر یافت و این روستاه به عنوان شهر ایلام انتخاب شد.

ظاهرا تصمیم دوران رضاشاه برای نام گذاری استان ایلام به این موضوع برمی گردد که منطقه پشتکوه در دوره هایی بخشی از ناحیه ایلام باستان بوده است.

 

استان ایلام دارای ده شهرستان به این نام ها است:

دره شهر.آبدانان.بدره.ایوان.ایلام.دهلران.چرداول.ملکشاهی.مهران.سیروان

 

گردشگری ایلام:

شهرستان باستانی دره شهر با نامهای قدیمی ماداکتو و سیمره در حال حاضر به دلیل دارا بودن قلعه ها و آثار تاریخی و طبیعی فرآوان در محدوده شهرستان به عنوان قطب گردشگری استان محسوب می شود.

شهر دره شهر در دوره ساسانی یکی از پایتخت های ایران بوده است.

از دیگر نقاط دیدنی استان می توان دریاچه های دوقلو بسیار زیبای آبدانان .قلعه پشت قلعه{دوره ساسانی}.آتشکده سیاهگل{دوره ساسانی}.تنگ رازیانه.شهر باستانی ماداکتو.تنگه زیبای کافرین.دره بهرام چوبین.

 

سوغاتی های ایلام:

گیوه.بژی برساق.کله کنجی.حلوای بگل.نان ساجی.بنه.روغن حیوانی.عسل کوهی.گلیم برجسته.نان گرده